Tryckeritjänster - Rangordning kontorstryck (upp till 50.000 SEK)

Avtalsperiod: 2016-02-24 - 2020-02-23

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal". I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.