Tryckeritjänster - Rangordning kontorstryck (upp till 50.000 SEK)

Avtalsperiod: 2016-02-24 - 2020-02-23 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-02-23

Detta ramavtalsområde omfattar:

  • Fast rangordning - gäller ett visst urval av Kontorstryck.
    Visitkort, kollegieblock, brevpapper, säkerhetskuvert, korrespondenskort med kuvert, pappersmappar och kuvert.
    Vidare se prisbilaga kontorstryck som kan användas av avropsberättigade vars inköp understiger 50.000 SEK (exkl. fraktkostnader) per kalenderår.
    Här tillhandahåller leverantören en webbshop för att underlätta avrop samt att man kan se ackumulerat beställningsvärde i realtid samt inom aktuellt kalenderår.

Se vår informationsfilm för att få tips om hur du bäst kan nyttja ramavtalet.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag