Frågor och svar om Tryckeritjänster - Rangordning kontorstryck (upp till 50.000 SEK)

 • Vad gäller för de så kallade pliktexemplaren?
  Svar:

  För de avrop som görs där den skriftliga trycksaken ska delges allmänheten ska sju (7) pliktexemplar utöver det av den avropande myndigheten tryckas upp och levereras till bl a Kungliga Biblioteket och till utvalda Universitet. Detta gäller för skriftliga trycksaker där det tryck upp mer än 50 exemplar vid beställning. När det gäller digitalt tryck så ska detsamma ske, men det gäller då enbart vid tryck av 30 exemplar. I övrigt se informationsmaterial under fliken gemensamma dokument på avropa.se

 • Kan man få "sin myndighets" produkter med exempelvis egen logotype inlagd i webshop för att enklare beställa?
  Svar:

  Ja, leverantörerna och i detta fall så ska man ju vända sig till den som är rangordnad som nummer 1 som ger inloggningsuppgifter till just er specifika webshop där er grafiska profil med logotypes läggs in.

 • Om jag vill ha visitkort utformade på annat sätt än det som anges inom rangordningen, hur gör jag då?
  Svar:

  Visitkort av exempelvis andra mått än det som anges inom det rangordnade området ska istället avropas genom området förnyad konkurrensutsättning. Då ska samtliga leverantörer inom det området tillfrågas vid avrop.

 • Kan man avropa andra produkter än de som är angivna i produktlistan?
  Svar:

  Nej, det är enbart de produkter som är angivna i produktlistan.

 • Vad finns det för möjligheter att reklamera exempelvis en tryckt bok?
  Svar:

  I de Allmänna villkoren för ramavtalet finns detta angivet.

 • Kan man kräva miljöanpassad frakt av trycksaker?
  Svar:

  Ja, hur frakt ska genomföras kan och rekommenderas att överenskommas om.

 • Inkluderas frakt i priserna?
  Svar:

  Nej, i enlighet med punkt 2.9.7 i Allmänna villkor framgår att det vid leverans av varor och tjänster, ska den för avropsberättigade billigaste fraktmetoden användas om inte annat överenskommit.

 • Går det att få ritningar i exempelvis A1-A3 format?
  Svar:

  Ja, inom ramavtalet för förnyad konkurrensutsättning

 • Ingår Print on demand för avrop?
  Svar:

  Ja, under området för förnyad konkurrensutsättning.