Flygresor, Europa

Avtalsperiod: 2016-10-01 - 2021-05-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-05-31

Detta ramavtal gäller för utrikesflyg och omfattar flygresor till Europa med utgångspunkt från Stockholm/Arlanda, Stockholm/Bromma, Göteborg, Köpenhamn, Norrköping och Linköping. Priserna är publika med avtalad rabatt. Resor bokas hos den resebyrå där avtal finns.

Observera!

- Flygbolaget British Midland Regional Limited  har gått i konkurs och ramavtalet har upphört!

Läs mer

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Senast ändrad: 2020-09-22