Flygresor inrikes

Avtalsperiod: 2017-12-01 - 2021-04-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-11-30

Detta ramavtal gäller för inrikesflyg. En sammanställning av samtliga destinationer finns under fliken "Gemensamma dokument". Priserna är publika med avtalad rabatt.
Resor bokas hos den resebyrå som myndigheten anmält till Kammarkollegiet.

Viktigt att följa vid avrop:
Avrop från detta ramavtal sker genom en förnyad konkurrensutsättning. Vid avrop sker en pris och produktkontroll hos de flygbolag som avtal tecknats med på aktuell destination. Den resa som bäst överensstämmer med resenärens önskemål om avreseort, restid och/eller tidtabell samt har lägst pris avropas.

Avrop sker av myndighetens anlitade resebyrå.

  • Norwegian har från den 2 januari 2020 upphört att flyga mellan Stockholm och Malmö.
  • SAS har från den 1 februari 2020 upphört att flyga mellan Stockholm och Örnsköldsvik.

En kompletterande inrikes flygupphandling har gjorts på konkursade flygbolagen Nextjet och Sparrows destinationer.

BRA Sverige AB och SAS har erhållit ramavtal på utvalda orter. Se respektive flygbolags prisblad för mer information.

Observera!

- Med anledning av att flygbolaget Netxtjet Sverige AB  gått i konkurs hänvisar vi till er resebyrå samt denna länk

- Flygbolaget Sparrow har gått i konkurs och ramavtalet har upphört!

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Norrlandsfonden
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Tekniska museet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2020-11-13