Taxi och fordonsförhyrning

Här finns ramavtal gällande fordonsförhyrning och taxiservice för myndigheter.

  • Fordonsförhyrning

    Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).Korttidsförhyrning....

  • Taxitjänster

    Flygtaxi Sverige AB är leverantör på ramavtalet för Taxitjänster.För tillgång till avtalspriser måste myndigheterna anmäla sig genom att kontakta Flygtaxi Sverige AB på följande sida: www.flygtaxi.se/kammarkollegietEfter....