Taxi och fordonsförhyrning

Här finns ramavtal gällande fordonsförhyrning och taxiservice för myndigheter.

  • Fordonsförhyrning

    Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).Korttidsförhyrning....

  • Taxitjänster

    Taxitjänster, delområde Storstockholm - ramavtalet avslutat Ramavtalet Taxitjänster, delområde Storstockholm (avtalsnr 96-105-2014:001) är avslutat från 2018-10-17. Myndigheterna hänvisas till lokala taxibolag. Upphandling av nytt ramavtal för taxitjänster....