Taxi och fordonsförhyrning

Här finns ramavtal gällande fordonsförhyrning och taxiservice för myndigheter.

  • Fordonsförhyrning

    Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).Korttidsförhyrning....

  • Taxitjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar bokningar av taxiresor via telefon, internet och resebyrå. Bokningar sker genom Mycab. Med Storstockholm avses: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,....