Taxitjänster

Avtalsperiod: 2015-10-01 - 2018-10-17

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal". I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.

Taxitjänster, delområde Storstockholm - ramavtalet avslutat

Ramavtalet Taxitjänster, delområde Storstockholm (avtalsnr 96-105-2014:001) är avslutat från 2018-10-17.

Myndigheterna hänvisas till lokala taxibolag.

Upphandling av nytt ramavtal för taxitjänster pågår