Frågor och svar om Taxitjänster

 • Hur gör jag om jag har ett klagomål på taxileveransen?
  Svar:

  Du skickar klagomålet snarast till reklamation@flygtaxi.se.

 • Är det möjligt att dela taxi/samåka?
  Svar:

  För Flygtaxi är samåkning möjligt. För övriga taxiresor kan förbokning av extra stop bokas.

 • Vid debitering mot resekontot, hur hanteras följesedeln som utgör underlag för moms?
  Svar:

  Följesedeln skickas antingen till resenären eller till kunden(den som betalar).

 • Är det nödvändigt med individuella profiler hos leverantören när man redan har detta hos resebyrån?
  Svar:

  Om myndigheten endast åker Flygtaxitaxi (till flyg eller tåg) räcker det med resebyråns profiler. För övriga taxiresor behövs profiler.

 • Hur bokar jag ramavtalets taxiresor?
  Svar:

  Du bokar via resebyrån(Flygtaxi), webben, callcenter och app:en.
  Efter anmälan meddelar Flygtaxi webbadresser och telefonnummer.

 • Hur anmäler jag mig till ramavtalet för Taxitjänster?
  Svar:

  Du skickar ett mail till kammarkollegiet@flygtaxi.se
  Individuella rutiner sätts upp med varje enskild myndighet.