Fordonsförhyrning

Avtalsperiod: 2017-04-08 - 2021-04-07 Förlängningsoption max t.o.m: 2021-04-07

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i tre områden; korttidsförhyrning, långtidsförhyrning södra Sverige (Götaland och Svealand) och långtidsförhyrning norra Sverige (Norrland).

Korttidsförhyrning gäller för hyra av fordon upp tom 30 dagar med fri körsträcka. Avropsordningen sker genom fast rangordning.

Långtidsförhyrning södra Sverige och långtidsförhyrning norra Sverige gäller för hyra av fordon från 1 månad upp tom 11 månader och 30 dagar, inklusive 3500 fria km per månad i genomsnitt. Avropsordningen sker genom tillämpande av dynamisk rangordning.

Läs mer

För att välja område klicka nedan.