Hur gör jag för att erhålla kundnummer (CDP/HCC-nr) hos respektive ramavtalsleverantör?

Om myndigheten inte redan har ett kundnummer hos den aktuella ramavtalsleverantören går det bra att kontakta respektive kundtjänst eller kontaktperson för ramavtalet för erhålla kundnummer. Kammarkollegiet tillhandahåller inte kundnummer.

Senast ändrad: 2021-05-03