Till innehåll på sidan

Vad gör jag om rangordnad leverantör inte kan tillhandahålla efterfrågat fordon?

För korttidsförhyrning gäller att avropsberättigad skall vända sig till nästa leverantör i rangordningen med sin förfrågan. För långtidsförhyrning gäller att avropsberättigad skall vända sig till leverantör med näst lägst pris osv. om leverantören med lägst pris inte kan tillhandahålla efterfrågat fordon.

Senast ändrad: 2021-04-08