Vilka krav kan avropsberättigad ställa vid avrop, utöver de obligatoriska kraven samt extrautrustning och lämning/hämtning?

Vid avrop kan avropsberättigad, utöver val av fordonsklass och miljökategori, specificera fordonets växlings- eller bränsletyp.

Senast ändrad: 2021-12-16