Till innehåll på sidan

Ingår trängselskatter och broavgifter i priserna?

Nej, ramavtalsleverantören har rätt att fakturera Avropsberättigad för trängselskatter och broavgifter både vid korttidsförhyrning och långtidsförhyrning.

Senast ändrad: 2021-05-27