Till innehåll på sidan

Genomförs besiktning av fordon vid återlämning?

Ja, enligt ramavtalet ska Ramavtalsleverantören besiktiga fordonet. Vid besiktningen ska avropsberättigad äga rätt att närvara. I det fall att anmärkning noteras som genererar kostnad ska ramavtalsleverantören lämna skriftlig rapport till avropsberättigad.

Senast ändrad: 2021-04-08