Varför får jag inte avtalspris hos vissa stationer/underleverantörer?

Samtliga underleverantörer som tillhör Ramavtalsleverantören är inte förpliktade till att leverera enligt ramavtal. Det är endast de underleverantörer som är listade i dokument "Underleverantörer" vid varje Ramavtalsleverantör som är kopplade till ramavtal och som vi kan kräva av att de lämnar avtalspris.

Senast ändrad: 2022-03-09