Taxitjänster

Avtalsperiod: 2019-06-03 - 2023-06-02 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-06-02

Flygtaxi Sverige AB är leverantör på ramavtalet för Taxitjänster.

För tillgång till avtalspriser måste myndigheterna anmäla sig genom att kontakta Flygtaxi Sverige AB på följande sida: www.flygtaxi.se/kammarkollegiet.

Efter anmälan och erhållen kundkod meddelas telefonnummer, webbadress, e-postadress samt inloggningsuppgifter för app-bokning.

Risk för försening/störningar av bokade taxiresor i Stockholm.

Taxibolagens leveranskapaciteten är inte helt återställd efter pandemin.
Problemet beror på brist på chaufförer och sena leveranser av beställda fordon.
Taxibolagen arbetar med att åtgärda situationen genom  bl.a. rekrytering av chaufförer.
Tänk på att boka taxi i god tid och om det är möjligt, boka servicen Delad bil.

 

Läs mer

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2022-11-29