Karlskrona- Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2016-10-19 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  V. Köpmansgatan 12
  371 34 Karlskrona
  Rum för en pers. 718 sek
  Rum för två pers. 1 178 sek
  Avtal 96-11-2016:014
  Tel 0455-36 32 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 58
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 2

  Ronnebygatan 37-39
  371 33 Karlskrona
  Rum för en pers. 746 sek
  Rum för två pers. 928 sek
  Avtal 96-11-2016:015
  Tel 0455-555 50
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 90
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 3

  Borgmästaregatan 13
  371 35 Karlskrona
  Rum för en pers. 886 sek
  Rum för två pers. 1 068 sek
  Avtal 96-11-2016:016
  Tel 0455-555 60
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 70
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 4

  Skeppsgossegatan 2
  371 36 Karlskrona
  Rum för en pers. 907 sek
  Rum för två pers. 1 110 sek
  Avtal 96-11-2016:017
  Tel 0455-37 20 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 142
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag