Malmö zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Norra Vallgatan 94
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 770 sek
  Rum för två pers. 976 sek
  Avtal 96-11-2015:030
  Tel 040-664 25 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 42
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 2

  Per Weijersgatan 6
  211 34 Malmö
  Rum för en pers. 885 sek
  Rum för två pers. 1 068 sek
  Avtal 96-11-2015:031
  Tel 040-664 30 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 105
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 3

  Stora Nygatan 35
  211 37 Malmö
  Rum för en pers. 944 sek
  Rum för två pers. 1 047 sek
  Avtal 96-11-2015:032
  Tel 040-693 46 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 233
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 4

  Östergatan 10
  211 25 Malmö
  Rum för en pers. 963 sek
  Rum för två pers. 963 sek
  Avtal 96-11-2015:033
  Tel 040-698 40 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 175
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 5

  Triangeln 2
  211 43 Malmö
  Rum för en pers. 976 sek
  Rum för två pers. 1 078 sek
  Avtal 96-11-2015:034
  Tel 040-693 47 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 182
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 6

  Engelbrektsgatan 16
  211 33 Malmö
  Rum för en pers. 1 006 sek
  Rum för två pers. 1 278 sek
  Avtal 96-11-2015:035
  Tel 040-710 23
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 96
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 7

  Stortorget 7
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 996 sek
  Rum för två pers. 1 098 sek
  Avtal 96-11-2015:036
  Tel 040-693 54 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 87
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 8

  Gustav Adolfs Torg 49
  211 39 Malmö
  Rum för en pers. 1 004 sek
  Rum för två pers. 1 187 sek
  Avtal 96-11-2015:037
  Tel 040-664 48 70
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 9

  Norra Vallgatan 62
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 985 sek
  Rum för två pers. 1 168 sek
  Avtal 96-11-2015:038
  Tel 040-664 48 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 87
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 10

  Stortorget 15
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 976 sek
  Rum för två pers. 1 078 sek
  Avtal 96-11-2015:039
  Tel 040-6934900
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 55
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 11

  Mäster Johansgatan 15
  211 21 Malmö
  Rum för en pers. 1 366 sek
  Rum för två pers. 1 366 sek
  Avtal 96-11-2015:040
  Tel 040-24 85 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 128
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 12

  Balzarsgatan 45
  211 36 Malmö
  Rum för en pers. 990 sek
  Rum för två pers. 1 311 sek
  Avtal 96-11-2015:041
  Tel 040-665 57 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 16
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank