Stockholm Vasastan zon 4 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Vanadisvägen 12
  113 47 Stockholm
  Rum för en pers. 1 140 sek
  Rum för två pers. 1 330 sek
  Avtal 96-11-2015:081
  Tel 08-545 473 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 74
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 2

  S:t Eriksgatan 115
  113 43 Stockholm
  Rum för en pers. 1 228 sek
  Rum för två pers. 1 433 sek
  Avtal 96-11-2015:082
  Tel 08-566 217 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 175
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/