Karlstad- Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2016-10-19 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Norra Strandgatan 9-11
  652 24 Karlstad
  Rum för en pers. 773 sek
  Rum för två pers. 977 sek
  Avtal 96-11-2016:018
  Tel 054-776 47 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 178
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • 2

  Järnvägsgatan 1
  652 25 Karlstad
  Rum för en pers. 860 sek
  Rum för två pers. 1 064 sek
  Avtal 96-11-2016:019
  Tel 054-10 10 10
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 65
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • 3

  Kungsgatan 22
  652 24 Karlstad
  Rum för en pers. 836 sek
  Rum för två pers. 1 019 sek
  Avtal 96-11-2016:020
  Tel 054-29 30 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 110
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • 4

  Drottninggatan 4
  652 24 Karlstad
  Rum för en pers. 872 sek
  Rum för två pers. 1 076 sek
  Avtal 96-11-2016:021
  Tel 054-770 55 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 121
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag