Göteborg zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2014-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Karta Zon 1

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Polhemsplatsen 3
  411 11 Göteborg
  Rum för en pers. 955 sek
  Rum för två pers. 1 057 sek
  Avtal 96-30-2014:003
  Tel 031-751 51 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;003.pdf 2015-06-05
 • 2

  Nils Ericsonsgatan 21
  41103 Göteborg
  Rum för en pers. 976 sek
  Rum för två pers. 1 078 sek
  Avtal 96-30-2014:004
  Tel 031-751 65 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;004.pdf 2015-06-05
 • 3

  Burggrevegatan 25
  411 03 Göteborg
  Rum för en pers. 986 sek
  Rum för två pers. 1 088 sek
  Avtal 96-30-2014:005
  Tel 031-751 55 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;005.pdf 2015-06-05
 • 4

  Odinsgatan 6
  41103 Göteborg
  Rum för en pers. 1 001 sek
  Rum för två pers. 1 206 sek
  Avtal 96-30-2014:006
  Tel 031-745 22 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;006.pdf 2015-06-05
 • 5

  Nils Ericsonsgatan 23
  401 26 Göteborg
  Rum för en pers. 1 098 sek
  Rum för två pers. 1 525 sek
  Avtal 96-30-2014:007
  Tel 031-80 50 80
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;007.pdf 2015-06-05
 • 6

  Södra Hamngatan 59
  401 24 Göteborg
  Rum för en pers. 1 193 sek
  Rum för två pers. 1 422 sek
  Avtal 96-30-2014:008
  Tel 031-758 50 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;008.pdf 2015-06-05
 • 7

  Drottningtorget 2-4
  404 24 Göteborg
  Rum för en pers. 1 165 sek
  Rum för två pers. 1 436 sek
  Avtal 96-30-2014:009
  Tel 031-333 44 40
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;009.pdf 2015-06-05
 • 8

  Nils Ericsonsplatsen 4
  411 03 Göteborg
  Rum för en pers. 1 174 sek
  Rum för två pers. 1 357 sek
  Avtal 96-30-2014:010
  Tel 031-63 72 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;010.pdf 2015-06-05
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund