Göteborg zon 4 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2014-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Karta zon 4

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Sten Sturegatan 1
  411 39 Göteborg
  Rum för en pers. 927 sek
  Rum för två pers. 1 198 sek
  Avtal 96-30-2014:016
  Tel 031-400100
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;016.pdf 2015-06-05
 • 2

  Engelbrektsgatan 73
  412 52 Göteborg
  Rum för en pers. 1 047 sek
  Rum för två pers. 1 150 sek
  Avtal 96-30-2014:017
  Tel 031-751 53 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;017.pdf 2015-06-05
 • 3

  Mässans Gata 24, Box 5184,
  402 26 Göteborg
  Rum för en pers. 1 091 sek
  Rum för två pers. 1 183 sek
  Avtal 96-30-2014:018
  Tel 031-750 88 10
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;018.pdf 2015-06-05
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund