Malmö zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Norra Vallgatan 94
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 809 sek
  Rum för två pers. 950 sek
  Avtal 23.3-6501-17:089
  Tel 040-664 25 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 43
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 2

  Triangeln 2
  211 43 Malmö
  Rum för en pers. 1 039 sek
  Rum för två pers. 1 319 sek
  Avtal 23.3-6501-17:090
  Tel 040-693 47 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 190
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 3

  Engelbrektsgatan 16
  211 33 Malmö
  Rum för en pers. 1 059 sek
  Rum för två pers. 1 268 sek
  Avtal 23.3-6501-17:091
  Tel 040-710 23
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 110
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 4

  Stora Nygatan 35
  211 37 Malmö
  Rum för en pers. 1 006 sek
  Rum för två pers. 1 286 sek
  Avtal 23.3-6501-17:092
  Tel 040-693 46 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 228
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 5

  Gustav Adolfs Torg 49
  211 39 Malmö
  Rum för en pers. 1 021 sek
  Rum för två pers. 1 206 sek
  Avtal 23.3-6501-17:093
  Tel 040-664 48 70
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 6

  Stortorget 7
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 1 060 sek
  Rum för två pers. 1 340 sek
  Avtal 23.3-6501-17:094
  Tel 040-693 54 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 99
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 7

  Balzarsgatan 45
  211 36 Malmö
  Rum för en pers. 1 033 sek
  Rum för två pers. 1 368 sek
  Avtal 23.3-6501-17:095
  Tel 040-665 57 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 33
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 8

  Norra Vallgatan 62
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 1 039 sek
  Rum för två pers. 1 225 sek
  Avtal 23.3-6501-17:096
  Tel 040-664 48 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 9

  Per Weijersgatan 6
  211 34 Malmö
  Rum för en pers. 983 sek
  Rum för två pers. 1 169 sek
  Avtal 23.3-6501-17:97
  Tel 040-664 30 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 105
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 10

  Stortorget 15
  211 22 Malmö
  Rum för en pers. 934 sek
  Rum för två pers. 1 214 sek
  Avtal 23.3-6501-17:098
  Tel 040-6934900
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 63
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 11

  Mäster Johansgatan 13
  211 21 Malmö
  Rum för en pers. 1 033 sek
  Rum för två pers. 1 219 sek
  Avtal 23.3-6501-17:099
  Tel 040-664 64 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 37
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank