Frågor och svar om Hotelltjänster

  • Hur ska man tänka när man väljer kvalitetskategori?
  • Får hotellen utnyttja så kallade close-out-dates, dvs att stänga ute avtalsföfrågningar trots ledig kapacitet vid förväntad hög beläggning?
  • Hur går man tillväga om alla upphandlade hotell på orten är fullbokade?
  • Varför kan ibland ett lägre rangordnat hotell ha ett lägre pris än hotell högre i rangordningen?
  • Om det är kortare avstånd till mitt resmål från ett hotell som är lägre i rangordning, kan man välja det hotellet då och undgå rangordningen?
  • Varför stämmer ofta inte fakturerat pris med publicerat avtalspris på avropa?
  • Vissa hotell begär att gästen skall lämna kreditkort vid incheckning, är man skyldig att göra det?