Frågor och svar om Hotelltjänster

 • Hur ska man tänka när man väljer kvalitetskategori?
  Svar:

  Välj den kategori som passar bäst för det enskilda behovet/avropet utifrån de krav ni har på service, faciliteter, öppettider etc. Fullständig kravjämförelse finns under fliken gemensamma dokument.

 • Får hotellen utnyttja så kallade close-out-dates, dvs att stänga ute avtalsföfrågningar trots ledig kapacitet vid förväntad hög beläggning?
  Svar:

  Nej, inga close-out-dates får förekomma.

 • Hur går man tillväga om alla upphandlade hotell på orten är fullbokade?
  Svar:

  Fri att välja ledigt hotell utanför ramavtal.

 • Varför kan ibland ett lägre rangordnat hotell ha ett lägre pris än hotell högre i rangordningen?
  Svar:

  Hotellen har utvärderats på fler parametrar än pris; kapacitet, tillgänglighet, miljö.

 • Om det är kortare avstånd till mitt resmål från ett hotell som är lägre i rangordning, kan man välja det hotellet då och undgå rangordningen?
  Svar:

  Nej, hotellen har tilldelats på andra parametrar. I större städer har en zonndelning gjorts för att slippa långa avstånd mellan resmål och hotell.

 • Varför stämmer ofta inte fakturerat pris med publicerat avtalspris på avropa?
  Svar:

  Kontrollera om priset på fakturan är inkl. moms. Publicerade priser på avropa är exkl. moms.

 • Vissa hotell begär att gästen skall lämna kreditkort vid incheckning, är man skyldig att göra det?
  Svar:

  Nej, så länge rummet är garanterat av myndigheten så är garantin gentemot leverantören komplett. En gäst kan alltid frivilligt lämna sitt privata kreditkort om man vet att personliga kostnader, utöver logi, kan komma att debiteras.