Får hotellen utnyttja så kallade close-out-dates, dvs att stänga ute avtalsföfrågningar trots ledig kapacitet vid förväntad hög beläggning?

Nej, inga close-out-dates får förekomma.

Senast ändrad: 2018-06-29