Varför kan ibland ett lägre rangordnat hotell ha ett lägre pris än hotell högre i rangordningen?

Hotellen har utvärderats på fler parametrar än pris; kapacitet, tillgänglighet, miljö.

Senast ändrad: 2018-06-29