Stockholm zon 5 - Kvalitetskategori 3

Avtalsperiod: 2018-11-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Västmannagatan 61
  113 25 Stockholm
  Rum för en pers. 991 sek
  Rum för två pers. 1 148 sek
  Avtal 23.3-3568-18:011
  Tel 08-120 903 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 54
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-10-11
 • 2

  Vanadisvägen 12
  113 46 Stockholm
  Rum för en pers. 1 278 sek
  Rum för två pers. 1 383 sek
  Avtal 23.3-3568-18:012
  Tel 08-545 473 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 81
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-10-11
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank