Göteborg zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2020-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Nils Ericsonsgatan 23
  411 03 Göteborg
  Rum för en pers. 1 165 sek
  Rum för två pers. 1 351 sek
  Avtal 23.3-6501-17:026
  Tel 031-80 50 80
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 171
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 2

  Burggrevegatan 25
  411 03 Göteborg
  Rum för en pers. 1 054 sek
  Rum för två pers. 1 334 sek
  Avtal 23.3-6501-17:027
  Tel 031-751 55 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 63
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 3

  Odinsgatan 6
  41103 Göteborg
  Rum för en pers. 1 049 sek
  Rum för två pers. 1 258 sek
  Avtal 23.3-6501-17:028
  Tel 031-745 22 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 108
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 4

  Polhemsplatsen 3
  411 11 Göteborg
  Rum för en pers. 1 117 sek
  Rum för två pers. 1 396 sek
  Avtal 23.3-6501-17:029
  Tel 031-751 51 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 193
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 5

  Nils Ericsonsplatsen 4
  411 03 Göteborg
  Rum för en pers. 1 135 sek
  Rum för två pers. 1 322 sek
  Avtal 23.3-6501-17:030
  Tel 031-63 72 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 240
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 6

  Nils Ericsonsgatan 21
  41103 Göteborg
  Rum för en pers. 1 158 sek
  Rum för två pers. 1 438 sek
  Avtal 23.3-6501-17:031
  Tel 031-751 65 00
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 260
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • 7

  Drottningtorget 2-4
  411 03 Göteborg
  Rum för en pers. 1 228 sek
  Rum för två pers. 1 461 sek
  Avtal 23.3-6501-17:032
  Tel 031-333 44 40
  Dokument och övrig information
  Antal offererade rum: 47
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2018-05-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och landsting kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank