Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Plus

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Elite Stadshotellet Luleå

  Storgatan 15
  972 32 Luleå
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-7727-19:090

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-10
  Elite Stadshotellet i Luleå

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  912
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  458
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  458
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  458
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  458

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Elite Stadshotellet i Luleå

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  44486
  Pris för frukt för 1 (en) person
  0
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris för konferens/högtalartelefon
  571
  Pris för mobil hörslinga
  3468
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  178
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  63
 • 2 Quality Hotel Luleå

  Storgatan 17A
  971 28 Luleå
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-7727-19:091

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-10
  Quality Hotel Luleå

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  821
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  399
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  399
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  399
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  399

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Quality Hotel Luleå

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  Erbjuds ej
  Pris för frukt för 1 (en) person
  13
  Pris för godis för 1 (en) person
  13
  Pris för konferens/högtalartelefon
  543
  Pris för mobil hörslinga
  Erbjuds ej
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  131
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  100
 • 3 Vineyard Event och konferens

  Björngårdsvägen 4
  975 96 Luleå
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-7727-19:092

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2020-11-10

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-10
  Vineyard Event och Konferens

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  700
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  395
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  395
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  395
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  395

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Vineyard Event och Konferens

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare (Anges om tjänsten finns)
  0
  Pris för frukt för 1 (en) person. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  9
  Pris för godis för 1 (en) person (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  9
  Pris för konferens/högtalartelefon. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  0
  Pris för mobil hörslinga. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  0
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person. (totalpris i kr)
  125
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person. (Anges om tjänsten finns) (Ange påslag i kr från 1-rättslunch som ingår i dagkonferenspriset)
  65
 • 4 Clarion Hotel Sense

  Skeppsbrogatan 34
  972 32 Luleå
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-7727-19:093

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-10
  Clarion Hotel Sense

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  2852
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  637
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  490
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  490
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  490

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Clarion Hotel Sense

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  Erbjuds ej
  Pris för frukt för 1 (en) person
  0
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris för mobil hörslinga
  0
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  147
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  96
 • 5 Villgot Lokal och Mat

  Västra Varvsgatan 1
  972 36 Luleå
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-7727-19:094

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2020-05-25

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-25
  Villgot Lokal & Mat

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  2500
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  495
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  465
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  465
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  465

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Villgot Lokal & Mat

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare (Anges om tjänsten finns)
  10
  Pris för frukt för 1 (en) person. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  9
  Pris för godis för 1 (en) person (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  9
  Pris för konferens/högtalartelefon. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  100
  Pris för mobil hörslinga. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  0
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person. (totalpris i kr)
  125
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person. (Anges om tjänsten finns) (Ange påslag i kr från 1-rättslunch som ingår i dagkonferenspriset)
  95

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank