Till innehåll på sidan

Örebro - Stora konferenser fr.o.m. 151 personer

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster fr.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen efter genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Avropande myndighet väljer krav och kriterier för konferensen. Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

 • City Konferenscenter i Örebro

  Klostergatan 23
  703 61 Örebro
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-7730-19:148

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-25
  City Konferenscenter i Örebro

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  106
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  54
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  54
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  64
 • Conventum

  Olof Palmes torg 1
  702 22 Örebro
  Konferensrum: 23
  Avtal 23.3-7730-19:149

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-25
  Conventum

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  146
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  58
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  58
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  130
 • Elite Stora Hotellet Örebro

  Drottninggatan 1
  702 10 Örebro
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-7730-19:150

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-25
  Elite Stora Hotellet Örebro

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  149
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  57
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  57
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  131
 • Scandic Grand Örebro

  Fabriksgatan 21-23
  702 23 Örebro
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-7730-19:151

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-25
  Scandic Grand Örebro

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  155
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  74
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  74
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  157
 • Scandic Örebro Väst

  Västhagagatan 1B
  703 46 Örebro
  Konferensrum: 12
  Avtal 23.3-7730-19:152

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-25
  Scandic Örebro Väst

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  155
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  74
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  74
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  157

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01