Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I timdebitering ingår möteslokal per timme.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Spira Café

  Saltängsgatan 7
  60222 Norrköping
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-7729-19:061

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-29
  Spira Café

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  228
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  399
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  571
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  912
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Spira Café

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  14
  Pris för godis för 1 (en) person
  11
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 2 Renströmmen Restaurang och Konferens

  Drottninggatan 1
  602 22 Norrköping
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-7729-19:062

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-29
  Renströmmen Restaurang och Konferens

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  161
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  684
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  856
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  1711
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2852

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Renströmmen Restaurang och Konferens

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  23
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  114
  Pris per timme för mobil hörslinga
  228
 • 3 Comfort Hotel Norrköping

  Saltängsgatan 29
  602 22 Norrköping
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-7729-19:063

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-29
  Comfort Hotel Norrköping

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  678
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  678
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1249
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Comfort Hotel Norrköping

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  34
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 4 Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping

  Dalsgatan 15
  601 81 Norrköping
  Konferensrum: 14
  Avtal 23.3-7729-19:064

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-29
  Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1711
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2053
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2053
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2509
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2509

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  20
  Pris för godis för 1 (en) person
  34
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2053
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3194

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-23