Vadstena - Helpension

  • Små konferenser t.o.m. 75 personer - Kategori Plus

    Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med....