Nacka - Stora konferenser fr.o.m 151 personer

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Saltsjöqvarns Kaj 25
  131 71 Nacka
  Avtal 23.3-5855-16:002
  Tel 08-555 702 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 14
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 400
  Skolsittning: 300
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Värmdövägen 84
  131 34 Nacka
  Avtal 23.3-5855-16:001
  Tel 08-506 160 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 13
  Antal grupprum: 6
  Bio/parkettsittning: 270
  Skolsittning: 160
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Ringvägen 6
  133 80 Saltsjöbaden
  Avtal 23.3-5855-16:003
  Tel 08-748 77 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 22
  Antal grupprum: 18
  Bio/parkettsittning: 280
  Skolsittning: 160
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Hamndalsvägen 6
  132 81 Saltsjö-Boo
  Avtal 23.3-5855-16:004
  Tel 08-747 61 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 24
  Antal grupprum: 23
  Bio/parkettsittning: 400
  Skolsittning: 250
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping