Till innehåll på sidan

Kommundel 4 Vasastan

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2021-06-01

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 First Hotel Norrtull

  S:t Eriksgatan 119
  113 43 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-7728-19:130

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2020-05-24

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-16
  First Hotel Norrtull

  Dagkonferenspriset ska omfatta förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd för en (1) person inklusive möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  1195
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  633
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  555
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer, valfritt.
  520
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer, valfritt
  520

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  First Hotel Norrtull

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare (Anges om tjänsten finns)
  Erbjuds ej
  Pris för frukt för 1 (en) person. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  21
  Pris för godis för 1 (en) person (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  21
  Pris för konferens/högtalartelefon. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  Erbjuds ej
  Pris för mobil hörslinga. (Anges om tjänsten finns) (totalpris i kr)
  12536
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person. (totalpris i kr)
  156
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person. (Anges om tjänsten finns) (Ange påslag i kr från 1-rättslunch som ingår i dagkonferenspriset)
  52
 • 2 Konferens Spårvagnshallarna

  Birger Jarlsgatan 57A
  113 56 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-7728-19:131

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2021-05-31

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-16
  Konferens Spårvagnshallarna

  Dagkonferenspriset ska omfatta förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd för en (1) person inklusive möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  1506
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  802
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  762
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  702
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  692

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Konferens Spårvagnshallarna

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  0
  Pris för frukt för 1 (en) person
  20
  Pris för godis för 1 (en) person
  12
  Pris för konferens/högtalartelefon
  502
  Pris för mobil hörslinga
  1506
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  236
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  100

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank