Till innehåll på sidan

Kommundel 7 Södermalm inkl. Långholmen och Hammarby sjöstad

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Eatery Lumafabriken

  Lumaparksvägen 7
  120 31 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-7727-19:167

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-23
  Eatery Luma Park

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  1141
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  717
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  678
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  678
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  678

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Eatery Luma Park

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  0
  Pris för frukt för 1 (en) person
  51
  Pris för godis för 1 (en) person
  51
  Pris för konferens/högtalartelefon
  285
  Pris för mobil hörslinga
  0
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  114
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  114
 • 2 Clarion Hotel Stockholm

  Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7727-19:168

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-23
  Clarion Hotel Stockholm

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  2053
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  760
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  760
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  760
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  760

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Clarion Hotel Stockholm

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  154
  Pris för frukt för 1 (en) person
  24
  Pris för godis för 1 (en) person
  24
  Pris för konferens/högtalartelefon
  1192
  Pris för mobil hörslinga
  Erbjuds ej
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  212
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  Erbjuds ej
 • 3 Långholmen

  Långholmsmuren 20
  117 33 Stockholm
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-7727-19:169

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-23
  Långholmen

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  1135
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  1021
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  907
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  861
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  799

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Långholmen

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  91
  Pris för frukt för 1 (en) person
  18
  Pris för godis för 1 (en) person
  18
  Pris för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris för mobil hörslinga
  0
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  292
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  102
 • 4 van der Nootska Palatset

  St Paulsgatan 21
  118 46 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-7727-19:170

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-23
  van der Nootska Palatset

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  1141
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  775
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  753
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  740
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  717

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  van der Nootska Palatset

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  0
  Pris för frukt för 1 (en) person
  32
  Pris för godis för 1 (en) person
  32
  Pris för konferens/högtalartelefon
  285
  Pris för mobil hörslinga
  114
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  114
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  114
 • 5 Hilton Stockholm Slussen

  Guldgränd 8
  152 70 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7727-19:171

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-23
  Hilton Stockholm Slussen

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  2726
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  771
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  771
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  771
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  771

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Hilton Stockholm Slussen

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  114
  Pris för frukt för 1 (en) person
  39
  Pris för godis för 1 (en) person
  39
  Pris för konferens/högtalartelefon
  1432
  Pris för mobil hörslinga
  172
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  0
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  0
 • 6 Münchenbryggeriet Event och Konferens

  Torkel Knutssonsgatan 2
  104 62 Stockholm
  Konferensrum: 21
  Avtal 23.3-7727-19:172

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-01-23
  Münchenbryggeriet Event och Konferens

  I dagkonferenspriset ska förmiddagskaffe med bröd, minst 1-rättslunch med måltidsdryck och kaffe eller te, eftermiddagskaffe med bröd ingå. Möteslokal med skolsittning ska vara inkluderat i dagkonferenspriset för respektive deltagarspann upp till och med 75 deltagare. I deltagarspannet 76–150 personer godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per grupprum för minst 8 deltagare
  9125
  Pris per person inom spannet 1 - 15 personer
  952
  Pris per person inom spannet 16 - 50 personer
  832
  Pris per person inom spannet 51 - 75 personer
  770
  Pris per person inom spannet 76 - 150 personer
  748

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning förutom deltagarspannet 76–150 deltagare. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Münchenbryggeriet Event och Konferens

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för elektronisk deltagarhantering för anmälan av konferensdeltagare
  74
  Pris för frukt för 1 (en) person
  51
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris för konferens/högtalartelefon
  1141
  Pris för mobil hörslinga
  2053
  Pris för ytterligare 1-rätts lunch för 1 (en) person
  51
  Pristillägg för 2-rätters lunch inkl. måltidsdryck och kaffe/te för 1 (en) person
  85

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01