Till innehåll på sidan

Kommundel 1 Norrmalm

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I heldag utan förtäring ingår möteslokal i åtta (8) timmar.

Angivna priser är exklusive moms.

OBS! De går inte att boka konferenser på Stockholm City Conference Center efter 2022-12-31.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 United Spaces Waterfront

  Klarabergsviadukten 63
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-7732-19:096

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  United Spaces Waterfront

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  7187
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  10038
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  17110
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1706

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  United Spaces Waterfront

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  40
  Pris för godis för 1 (en) person
  40
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 2 Clarion Hotel Sign

  Östra Järnvägsgatan 35
  111 26 Stockholm
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-7732-19:097

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Clarion Hotel Sign

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  10368
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  16186
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  17007
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  38497
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1787

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Clarion Hotel Sign

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  18
  Pris för godis för 1 (en) person
  18
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 3 Stockholm City Conference Centre

  Drottninggatan 71B, Box 70471
  107 26 Stockholm
  Konferensrum: 50
  Avtal 23.3-7732-19:098

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2022-12-12

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Stockholm City Conference Centre

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  11407
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  14143
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  21673
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  34220
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Stockholm City Conference Centre

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  17
  Pris för godis för 1 (en) person
  11
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  1027
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 4 Radisson Blu Royal Viking Hotel

  Vasagatan 1
  101 24 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7732-19:099

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-06-08
  Radisson Blu Royal Viking Hotel

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  25550
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  13688
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  31757
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  54751
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  3423

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Radisson Blu Royal Viking Hotel

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  0
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3423
 • 5 World Trade Center Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 20
  Avtal 23.3-7732-19:100

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  World Trade Center Stockholm

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  11407
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  22813
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  34220
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  45626
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  2852

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  World Trade Center Stockholm

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  29
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  571
  Pris per timme för mobil hörslinga
  1141
 • 6 Radisson Blu Waterfront Hotel

  Nils Ericsons plan 4
  101 32 Stockholm
  Konferensrum: 24
  Avtal 23.3-7732-19:101

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-06-10
  Radisson Blu Waterfront Hotel

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  29201
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  22630
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  31757
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  31939
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  2852

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Radisson Blu Waterfront Hotel

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  29
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3423
 • 7 Scandic Klara

  Slöjdgatan 7
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-7732-19:102

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Scandic Klara

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  11407
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  22813
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  31939
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1027

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Klara

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 8 Haymarket by Scandic

  Hötorget 13-15
  111 57 Stockholm
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-7732-19:103

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Haymarket by Scandic

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  17110
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  28517
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  36501
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  47907
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Haymarket by Scandic

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 9 Downtown Camper by Scandic

  Brunkebergstorg 9
  111 51 Stockholm
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-7732-19:104

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Downtown Camper by Scandic

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  22813
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  43345
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  57033
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  68439
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Downtown Camper by Scandic

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 10 Nordic Light Hotel

  Vasaplan 7
  101 37 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-7732-19:105

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Nordic Light Hotel

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  14258
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  28517
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  42774
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  85550
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  4431

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Nordic Light Hotel

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  31
  Pris för godis för 1 (en) person
  17
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  658
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3804

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01