Till innehåll på sidan

Kommundel 4 Vasastan

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I heldag utan förtäring ingår möteslokal i åtta (8) timmar.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Elite Palace Hotel

  S:t Eriksgatan 115
  113 43 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-7732-19:108

  Elite Palace Hotel

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  6792
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  10209
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  14293
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  23121
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  285

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Elite Palace Hotel

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  11
  Pris för godis för 1 (en) person
  17
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  1711
  Pris per timme för mobil hörslinga
  2852
 • 2 Konferens Spårvagnshallarna

  Birger Jarlsgatan 57A
  113 56 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-7732-19:109

  Avtalsperiod: 2020-05-01 - 2021-05-31

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-03
  Konferens Spårvagnshallarna

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  7931
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i skolsittning
  15962
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  25098
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i åtta (8) timmar i biosittning eller liknande
  25098
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1506

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Konferens Spårvagnshallarna

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  20
  Pris för godis för 1 (en) person
  12
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  753
  Pris per timme för mobil hörslinga
  1506

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank