Till innehåll på sidan

Kommundel 7 Södermalm inkl. Långholmen och Hammarby sjöstad

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster fr.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen efter genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Avropande myndighet väljer krav och kriterier för konferensen. Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

 • Clarion Hotel Stockholm

  Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7730-19:109

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-26
  Clarion Hotel Stockholm

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  212
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  93
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  93
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  361
 • Hilton Stockholm Slussen

  Guldgränd 8
  152 70 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7730-19:110

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-26
  Hilton Stockholm Slussen

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  178
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  155
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  155
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  237
 • Münchenbryggeriet Event och Konferens

  Torkel Knutssonsgatan 2
  104 62 Stockholm
  Konferensrum: 21
  Avtal 23.3-7730-19:111

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-26
  Münchenbryggeriet Event och Konferens

  Priserna utgör takpriser dvs. de högsta priserna som får tas ut vid en förnyad konkurrensutsättning. Anbudspriserna får emellertid understiga takpriserna vid avropsförfrågan. Upphandlande myndighet väljer vilken eller vilka av nedanstående tjänster som ska ingå i den förnyade konkurrensutsättningen vid avropsförfrågan. Där anges också önskemål om övriga tjänster som efterfrågas. Dessa tjänster prissätts vid den aktuella avropsförfrågan. Följande takpriser gäller vid förnyad konkurrensutsättning. 

  Pris i SEK
  Takpris för 1-rätts lunch med måltidsdryck och kaffe
  226
  Takpris för eftermiddagskaffe med bröd
  62
  Takpris för förmiddagskaffe med bröd
  62
  Takpris per person inklusive möteslokal i bio-/aula-/parkettsittning
  285

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01