Till innehåll på sidan

Kommundel 1 Norrmalm

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I timdebitering ingår möteslokal per timme.

Angivna priser är exklusive moms.

OBS! De går inte att boka konferenser på Stockholm City Conference Center efter 2022-12-31.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Scandic Klara

  Slöjdgatan 7
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-7729-19:082

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Scandic Klara

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1027
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1027
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1568
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2509
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  3423

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Klara

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 2 United Spaces Waterfront

  Klarabergsviadukten 63
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-7729-19:083

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  United Spaces Waterfront

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1135
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1135
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1477
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  1934
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  United Spaces Waterfront

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  40
  Pris för godis för 1 (en) person
  40
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 3 Stockholm City Conference Centre

  Drottninggatan 71B, Box 70471
  107 26 Stockholm
  Konferensrum: 50
  Avtal 23.3-7729-19:084

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2022-12-12

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Stockholm City Conference Centre

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1483
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1824
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2852
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  3992

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Stockholm City Conference Centre

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  17
  Pris för godis för 1 (en) person
  11
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  1027
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 4 Klara Stockholm

  Klarabergsviadukten 90
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 12
  Avtal 23.3-7729-19:085

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  684
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1824
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  3023
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  4220
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  4220

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  29
  Pris för godis för 1 (en) person
  29
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  542
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 5 Hotel C Stockholm

  Vasaplan 4
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-7729-19:086

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Hotel C Stockholm

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1192
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2979
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  3380
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  4767
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Hotel C Stockholm

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  24
  Pris för godis för 1 (en) person
  11
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  658
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3804
 • 6 Clarion Hotel Sign

  Östra Järnvägsgatan 35
  111 26 Stockholm
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-7729-19:087

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Clarion Hotel Sign

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1787
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  4274
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  4274
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  6555
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  7272

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Clarion Hotel Sign

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  18
  Pris för godis för 1 (en) person
  18
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 7 Radisson Blu Royal Viking Hotel

  Vasagatan 1
  101 24 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7729-19:088

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-06-14
  Radisson Blu Royal Viking Hotel

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1239
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  4563
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  4563
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  4563
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  6843

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Radisson Blu Royal Viking Hotel

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  0
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3423
 • 8 World Trade Center Stockholm

  Klarabergsviadukten 70
  111 64 Stockholm
  Konferensrum: 20
  Avtal 23.3-7729-19:089

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  World Trade Center Stockholm

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  2852
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  3423
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  5704
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  8555
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  11407

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  World Trade Center Stockholm

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  29
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  571
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 9 Scandic Continental

  Vasagatan 22
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 23
  Avtal 23.3-7729-19:090

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Scandic Continental

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  5475
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2281
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  6046
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  10836
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  25665

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Continental

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 10 Radisson Blu Waterfront Hotel

  Nils Ericsons plan 4
  101 32 Stockholm
  Konferensrum: 24
  Avtal 23.3-7729-19:091

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-06-14
  Radisson Blu Waterfront Hotel

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1487
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  6274
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  6274
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  6274
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  7414

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Radisson Blu Waterfront Hotel

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  29
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  3423

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01