Till innehåll på sidan

Kommundel 7 Södermalm inkl. Långholmen och Hammarby sjöstad

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I timdebitering ingår möteslokal per timme.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Hilton Stockholm Slussen

  Guldgränd 8
  152 70 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7729-19:103

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Hilton Stockholm Slussen

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1141
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1551
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2966
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  3697

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Hilton Stockholm Slussen

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  39
  Pris för godis för 1 (en) person
  39
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  1431
  Pris per timme för mobil hörslinga
  172
 • 2 Biz Apartment Hammarby Sjöstad

  Heliosgången 20
  120 30 Stockholm
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-7729-19:104

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Biz Apartment Hammarby Sjöstad

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  513
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  894
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1490
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  1859
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Biz Apartment Hammarby Sjöstad

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  23
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 3 Eatery Lumafabriken

  Lumaparksvägen 7
  120 31 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-7729-19:105

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Eatery Luma Park

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1141
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1596
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2053
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2053

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Eatery Luma Park

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  29
  Pris för godis för 1 (en) person
  29
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 4 Clarion Hotel Stockholm

  Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-7729-19:106

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Clarion Hotel Stockholm

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  2053
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1141
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2281
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  3423
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  4563

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Clarion Hotel Stockholm

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  24
  Pris för godis för 1 (en) person
  24
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  Erbjuds ej
  Pris per timme för mobil hörslinga
  Erbjuds ej

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01