Till innehåll på sidan

Kommundel 8 Östermalm

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I timdebitering ingår möteslokal per timme.

Angivna priser är exklusive moms.

Scandic Ariadne totalrenoveras från 1 november 2022 till våren 2024.

Det innebär att inga hotellvistelser eller konferenser kommer att kunna bokas och genomföras på hotellet under denna period.

Gå vidare i rangordningen om förfrågan gäller perioden 1 november 2022 till våren 2024.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Biz Apartment Gärdet

  Sandhamnsgatan 67
  115 28 Stockholm
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-7729-19:107

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Biz Apartment Gärdet

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  513
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  911
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1511
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  1884
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  1884

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Biz Apartment Gärdet

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  23
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 2 IVA Konferenscenter

  Grev Turegatan 16
  114 46 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-7729-19:108

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  IVA Konferenscenter

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  2852
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  794
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2225
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  2908
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  6274

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  IVA Konferenscenter

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  23
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  399
  Pris per timme för mobil hörslinga
  856
 • 3 Scandic Ariadne

  Södra Kajen 37
  115 74 Stockholm
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-7729-19:109

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Scandic Ariadne

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  571
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  1711
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  4563
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  9125
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  11407

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Ariadne

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 4 Scandic Park

  Karlavägen 43
  103 46 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-7729-19:110

  Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2022-12-12

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-04-30
  Scandic Park

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  927
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  927
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  3602
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  5660
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Park

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  31
  Pris för godis för 1 (en) person
  21
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2058
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0
 • 5 Scandic Anglais

  Humlegårdsgatan 23
  102 44 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-7729-19:111

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-06-15
  Scandic Anglais

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1711
  Pris per timme inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  2852
  Pris per timme inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i skolsittning
  6274
  Pris per timme inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  17110
  Pris per timme inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i biosittning eller liknande
  31939

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg. I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Anglais

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  34
  Pris för godis för 1 (en) person
  23
  Pris per timme för konferens/högtalartelefon
  2281
  Pris per timme för mobil hörslinga
  0

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01