övrigt, exkl Norrmalm

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Norrtullsgatan 6/Odengatan 65
  113 29 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:023
  Tel 08-58610700
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 14
  Antal grupprum: 6
  Bio/parkettsittning: 350 pers
  Skolsittning: 180 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:025
  Tel 08-462 10 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 17
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 500
  Skolsittning: 276
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Rålambshovsleden 50
  112 19 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:022
  Tel 08-441 31 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 13
  Antal grupprum: 10
  Bio/parkettsittning: 400
  Skolsittning: 200
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • S:t Eriksgatan 115
  113 43 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:018
  Tel 08-566 217 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 12
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 200
  Skolsittning: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • S:t Eriksgatan 119
  113 43 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:030
  Tel 08-30 03 50
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 220
  Skolsittning: 80
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Karlavägen 100
  104 51 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:017
  Tel 08-783 10 60
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 9
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 256
  Skolsittning: 64
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Guldgränd 8, Box 15270
  104 65 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:028
  Tel 08-517 353 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 16
  Antal grupprum: 15
  Bio/parkettsittning: 285
  Skolsittning: 70
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Hazeliusbacken 20
  115 21 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:026
  Tel 08-517 343 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 17
  Antal grupprum: 7
  Bio/parkettsittning: 220
  Skolsittning: 140
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Alströmergatan 20
  112 47 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:020
  Tel 070-6520602

  Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2019-09-03

  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 9
  Bio/parkettsittning: 300
  Skolsittning: 150
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Torkel Knutssonsgatan 2, Box 17060
  104 62 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:019
  Tel 08-658 20 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 25
  Antal grupprum: 14
  Bio/parkettsittning: 1000
  Skolsittning: 500
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Storgatan 19
  114 51 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:029
  Tel 08-571 419 19
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 13
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 250
  Skolsittning: 103
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Scheelegatan 14
  112 28 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:024
  Tel 08-54553830
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 9
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 300
  Skolsittning: 150
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Humlegårdsgatan 23
  102 44 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:027
  Tel 08-517 340 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 200 pers
  Skolsittning: 90 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Södra Kajen 37
  115 74 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:021
  Tel 08-517 386 00
  Dokument och övrig information
  Bio/parkettsittning: 250 pers
  Skolsittning: 120 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Skansen Djurgårdsslätten 49-51
  115 21 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:031
  Tel 08-56637000
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 7
  Antal grupprum: 7
  Bio/parkettsittning: 300
  Skolsittning: 112
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping