Stockholm Norrmalm - Stora konferenser fr.o.m 151 personer

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Östra Järnvägsgatan 35
  111 26 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:014
  Tel 08-676 98 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 12
  Antal grupprum: 12
  Bio/parkettsittning: 700
  Skolsittning: 450
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Kungsgatan 70
  111 20 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:013
  Tel 08-51252000
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 9
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 470
  Skolsittning: 72
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Regeringsgatan 74
  111 39 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:015
  Tel 08-505 292 00/04
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 8
  Antal grupprum: 2
  Bio/parkettsittning: 400
  Skolsittning: 200
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Nils Ericsons plan 4
  101 32 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:016
  Tel 08-505 060 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 21
  Antal grupprum: 14
  Bio/parkettsittning: 3000
  Skolsittning: 1000
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Vasagatan 22
  111 20 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:012
  Tel 08-51734200
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 25
  Antal grupprum: 12
  Bio/parkettsittning: 312
  Skolsittning: 262
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Slöjdgatan 7
  111 20 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:011
  Tel 08-51726600
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 9
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 207
  Skolsittning: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Drottninggatan 71B, Box 70471
  107 26 Stockholm
  Avtal 23.3-5855-16:010
  Tel 08-506 164 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 12
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 1362 pers
  Skolsittning: 400 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping