Värmdö - Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2019-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Artipelagstigen 1
  13440 Gustavsberg
  Avtal 96-79-2015:022
  Tel 08 570 130 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 6
  Antal grupprum: 2
  Bio/parkettsittning: 1100
  Skolsittning: 400
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2018-11-26
 • Seregårdsvägen 1, Box 1
  139 02 Djurhamn
  Avtal 96-79-2015:023
  Tel 08-571 490 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 26
  Antal grupprum: 50
  Bio/parkettsittning: 450
  Skolsittning: 250
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2018-11-26
 • .
  139 90 Värmdö
  Avtal 96-79-2015:021
  Tel 08-562 801 20
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 7
  Antal grupprum: 10
  Bio/parkettsittning: 535
  Skolsittning: 150
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2018-11-26
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag