Uppsala - Stora konferenser fr.o.m 151 personer

Avtalsperiod: 2017-01-01 - 2019-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Dragarbrunnsgatan 23
  753 20 Uppsala
  Avtal 23.3-5855-16:042
  Tel 018-68 18 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 18
  Antal grupprum: 8
  Bio/parkettsittning: 160
  Skolsittning: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Gamla Uppsalagatan 50
  754 25 Uppsala
  Avtal 23.3-5855-16:043
  Tel 018-495 23 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 11
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 190
  Skolsittning: 100
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-12-30
  Takprislista 2018-11-27
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping