Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I halvdag utan förtäring ingår möteslokal i fyra (4) timmar.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1 Elite Hotel Mimer Umeå

  Kungsgatan 75
  903 26 Umeå
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-7731-19:148

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-04
  Elite Hotel Mimer Umeå

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  222
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  136
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  131
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  85
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  627

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Elite Hotel Mimer Umeå

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  14
  Pris för godis för 1 (en) person
  10
  Pris för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris för mobil hörslinga
  0
 • 2 Comfort Hotel Umeå City

  Storgatan 47 B
  903 21 Umeå
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-7731-19:149

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-04
  Comfort Hotel Umeå City

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  228
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  183
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  183
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  183
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  1141

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Comfort Hotel Umeå City

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  0
  Pris för godis för 1 (en) person
  0
  Pris för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris för mobil hörslinga
  0
 • 3 Scandic Plaza Umeå

  Storgatan 40
  907 40 Umeå
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-7731-19:150

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-04
  Scandic Plaza Umeå

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  1643
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  4234
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  7893
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  7893
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  378

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Plaza Umeå

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  14
  Pris för godis för 1 (en) person
  14
  Pris för konferens/högtalartelefon
  274
  Pris för mobil hörslinga
  0
 • 4 Scandic Umeå Syd

  Yrkesvägen 8
  904 20 Umeå
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-7731-19:151

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2021-06-17
  Scandic Umeå Syd

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  2281
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  2281
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  3559
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  Erbjuds ej
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  357

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Scandic Umeå Syd

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  14
  Pris för godis för 1 (en) person
  14
  Pris för konferens/högtalartelefon
  274
  Pris för mobil hörslinga
  0
 • 5 Umeå Folkets Hus

  Vasaplan
  901 09 Umeå
  Konferensrum: 35
  Avtal 23.3-7731-19:152

  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal (.pdf) 2020-05-04
  Umeå Folkets Hus

  Timdebiteringspriset ska omfatta möteslokal i skolsittning för 1–50 personer. Leverantör som har konferensmöjlighet för ett större antal deltagare kan välja att utöver 1–50 personer, även offerera i grupperna 51–75 personer och 76–150 personer. I dessa grupper godtas biosittning eller liknande.

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris inom spannet 1 - 15 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  2167
  Pris inom spannet 16 - 50 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i skolsittning
  4563
  Pris inom spannet 51 -75 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  8555
  Pris inom spannet 76 - 150 personer för en (1) möteslokal i fyra (4) timmar i biosittning eller liknande
  14829
  Pris per timme för grupprum för minst 8 personer
  856

  I deltagarspannen för utvärdering och pris under ramavtalsperioden är sittningsformen skolsittning upp till och med 50 personer. För 51 personer eller fler är sittningsformen biosittning. I det fall andra former av sittning kan arrangeras i aktuell möteslokal ska detta ske kostnadsfritt efter beställarens önskemål. I det fall önskad sittningsform inte kan erbjudas på grund av brist på utrymme i avsedd möteslokal kan ramavtalsleverantören och beställaren överenskomma om en annan möteslokal som erbjuds mot ett tillägg.

  I det fall biosittning eller liknande sittning efterfrågas upp till och med 50 personer kan en annan möteslokal erbjudas mot en prisreduktion. Tillägg och reduktion av pris enligt ovan överenskommes mellan parterna. 

  Umeå Folkets Hus

  I de fall där tjänsten är prissatt till 0 kr ingår tjänsten kostnadsfritt. 

  Pris i SEK
  Pris för frukt för 1 (en) person
  24
  Pris för godis för 1 (en) person
  11
  Pris för konferens/högtalartelefon
  0
  Pris för mobil hörslinga
  0

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-01-01