Resebyråtjänster

Avtalsperiod: 2020-05-01 - 2023-04-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2024-04-30

Detta ramavtal omfattar ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokningar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av konferenser (vissa begränsningar, se Vägledning), bokningar av gruppresor, fullservice men även självbokning (Online).

Avrop sker genom Förnyad konkurrensutsättning. Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.

Två avropsmallar finns: en mall för enkelt avrop utan tillägg från Kravkatalogen och en mall för avrop med tillägg från Kravkatalogen.

OBS! Resebyrån XLNT Travel Sweden AB har försatts i konkurs den 10 juni. Några avrop kan inte längre göras från denna resebyrå.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Myndighetsregistret - SCB

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksteatern
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Röda korshemmet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-04-27