Tågresor

Avtalsperiod: 2022-04-04 - 2024-04-03 Förlängningsoption max t.o.m. 2026-04-03

Ramavtalsområdet omfattar inrikes tågsträckor, inklusive eventuella säsongståg samt periodkort/pendlarkort.

Genom ramavtal erhålls rabatter på samtliga sträckor som ramavtalsleverantörerna har i sina publika utbud.

För att ansluta sig till respektive ramavtalsleverantör och erhålla avtalspriser behöver avropsberättigad anmäla sig genom att fylla i och skicka in ”Anslutning till ramavtal – avropsberättigad”. Dokument/formulär finns att hämta vid respektive leverantör under ”Dokument”.

Läs mer

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Swedavia AB
Sveriges Riksbank
Trygghetsstiftelsen
Umeå Biotech Incubator AB
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-09-08