Drivmedel

Här finns ramavtal gällande drivmedel för stationstankning.

  • Drivmedel - Fr.o.m. 2019-09-16

    Observera att dessa ramavtal träder i kraft den 16 september 2019. Tidigast fr.o.m. detta datum kan köp av varor och tjänster (avrop) göras från ramavtalen. Fram till dess gäller de befintliga ramavtalen. Det är däremot....

  • Drivmedel - T.o.m. 2019-09-15

    Detta ramavtalsområden omfattar drivmedel för stationstankning, automattvätt samt tillbehör för fordonets framförande och nyttjande. För överflyttning av befintliga kort till nya ramavtalet ska följande e-postadresser användas: OK/Q8: foretagskort@okq8.se....