Brev- och paketförmedlingstjänster

Här finns ramavtal gällande brev- och paketförmedlingstjänster.

  • Brevförmedlingstjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar brevförmedlingstjänster. Det finns nio ramavtalsleverantörer och fjorton tjänsteområden, t.ex. brevförsändelser, brevsändningar, adresserad direktreklam (ADR), oadresserad direktreklam....

  • Paketförmedlingstjänster - Fr.o.m. 2019-04-01

    Observera! avrop från ramavtalet kan tidigast göras fr.o.m. 2019-04-01 Ramavtalet omfattar paketförmedlingstjänster enligt nedan nämnda tjänsteområden samt vissa tilläggstjänster med naturlig anknytning till upphandlingsföremålet. A.....

  • Paketförmedlingstjänster - T.o.m. 2019-03-31

    Detta ramavtalsområde omfattar paketförmedlingtjänster. Därtill tillkommer vissa tilläggstjänster: A - Förmedling av inrikes företagspaket, kolli upp till 30 kg. Distribution inom hela Sverige.B - Förmedling av utrikes företagspaket, kolli upp till 30 kg.....