Brev- och paketförmedlingstjänster

Här finns ramavtal gällande brev- och paketförmedlingstjänster.

  • Brevförmedlingstjänster

  • Paketförmedlingstjänster

    Ramavtalet omfattar paketförmedlingstjänster enligt nedan nämnda tjänsteområden samt vissa tilläggstjänster med naturlig anknytning till upphandlingsföremålet. A. Förmedling av inrikes företagspaket,....