Brevförmedlingstjänster

Avtalsperiod: 2019-12-13 - 2023-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2023-12-12

Detta ramavtalsområde omfattar brevförmedlingstjänster. Det finns 3 ramavtalsleverantörer och tio tjänsteområden, t.ex. brevförsändelser, brevsändningar, adresserad direktreklam (ADR), oadresserad direktreklam (exklusiv ODR), Posttidning och utrikes brevförsändelser. Dessa leverantörer tillhandahåller olika typer av brevförmedlingstjänster. Detaljerad beskrivning av varje tjänst finns under varje leverantör nedan. Utöver dessa tillhandahåller vissa leverantörer även olika typer av tilläggstjänster.

Läs mer

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
AB Svenska Spel
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2022-06-17